O nás

Sme komunita športujúcich, zdravo žijúcich ľudí v Komárne. V Black CrossGym-e sa môžeš stretnúť s tréningami Cross Training, Vzpieranie, TRX, Power Joga, Box, Spartan race tréningy (v príprave), ako aj s ďalšími inými aktivitami...  


Cross Training - funkčný tréning predstavuje cviky, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z každodenného života. Sú to pohyby v prvom rade prirodzené - ide o univerzálne pohybové modely, naše telo ich pozná. Či chcete podávať vrcholové športové výkony,  alebo zdvihnúť svoje dieťa, ťažký nákup, zraneného kamaráta bez strachu o vlastné kĺby - funkčný tréning vás na tieto výzvy v živote pripraví. Robíme ľudí všestranných, funkčných, silných a zdravých.


Vykonávajú sa tu funkčné pohyby pri vysokej intenzite a využívajú sa:
- cvičenia so závažím (drepy, mŕtve ťahy, vzpieračské cviky, tlaky na ramená)
- gymnastické cvičenia (zhyby, kľuky, výskoky na bedňu, kruhy a iné cviky s vlastnou váhou tela)
- cyklické pohyby aeróbneho charakteru (beh, preskoky švihadla, šprinty, veslovanie)


.... cvičenie + strava + regenerácia = Lepšie zdravie.....Hlavné ciele:


- upozornenie na dôležitosť pohybu ako aj správnej životosprávy
- lepšie zdravie obyvateľstva
- rozvoj telesnej kultúry
- charitatívna podpora (zúčastňovanie sa charitatívnych akcií)
- vytvorenie komunity ľudí, ktorí budú spolu cvičiť, tráviť čas, budú si vo všetkom nápomocní

black-banner.jpg
© 2017 Black CrossGym Komárno