black-banner.jpg

Tréningové rozpisy

Využívajú sa tri základné tréningové rozpisy:


Jeden cvik, tzv. “singlet”: Vykonáva sa len jeden z horeuvedených cvikov, napríklad sedem sérii mŕtveho ťahu predstavuje základ tréningu.

Kombinácia dvoch cvikov: skladá sa z 2 cvikov. Napríklad tzv.”thruster” 1 v kombinácii so zhybom.

Trojkombinácie: skladajú sa z 3 cvikov, obvykle obsahujú po jednom cvičení z každej kategórie, napríklad beh na 400m, 21 švihov s kettlebelom a 12 zhybov.

Tréning CrossFitu je charakteristický maximálnou intenzitou. Každý deň je na stránke www.CrossFit.com uverejňovaný tréning dňa (Workout of the Day – WOD). Pozostáva väčšinou z troch cvikov s daným počtom opakovaní a cvičenci sa ho snažia odcvičiť za čo najkratší čas.

Čiže ak si vezmeme napr. trojkombináciu uvedenú vyššie, človek najskôr odbehne naplno 400m, potom vykoná 21 švihov s kettlebelom (rest-pauzy sú povolené a niekedy nevyhnutné :) a zakončí to 12 zhybmi. Existujú aj rôzne modifikácie, keďže CrossFit je, podľa jeho zakladateľa, otvorený experimentovaniu.